Biobest سرمایه را برای رشد بیشتر افزایش می دهد

بیوبست از اعتماد سهامداران فعلی خود و ورود برخی سرمایه گذاران خصوصی بسیار خرسند است. Jean-Marc Vandoorne-Feys، مدیر عامل Biobest می گوید: “این افزایش سرمایه به ما امکان می دهد تا رشد خود را با ادامه – علاوه بر رشد ارگانیک – چندین خرید استراتژیک تثبیت کنیم.” این ما را یک گام دیگر به هدف بلندپروازانه خود نزدیک‌تر می‌کند: ارائه راه‌حل‌های کیفی و کامل در زمینه مدیریت یکپارچه آفات بیولوژیکی به تولیدکنندگان در سراسر جهان.»

Biobest Group NV

پیش بینی می شود این افزایش سرمایه ظرف مدت چهار هفته پس از نهایی شدن مدارک قانونی مورد نیاز و احراز برخی شرایط عرفی دیگر محقق شود.

برای اطلاعات بیشتر:

تلفن: +32 14 25 79 80منبع

Biobest و Floridienne با Sofina و چندین سرمایه گذار خصوصی برای افزایش سرمایه Biobest حداقل 98.5 میلیون یورو به توافق رسیده اند. این بودجه به Biobest – یک بازیگر جهانی در کنترل بیولوژیکی و گرده‌افشانی – اجازه می‌دهد تا استراتژی بلندپروازانه خود را برای رشد و کسب ارگانیک دنبال کند.

پس از این افزایش سرمایه، سهام Floridienne در Biobest 79.00٪ خواهد بود (در مقایسه با 86.79٪ در 31 دسامبر 2022). پس از معامله، باقی مانده سهام Biobest در اختیار Mérieux Equity Partners، سهامدار از سال 2018، Sofina، برخی از سرمایه گذاران خصوصی جدید و مدیریت Biobest خواهد بود.

Biobest به عنوان گام بعدی در برنامه رشد قوی خود، توانسته است سرمایه گذاران متعددی را جذب کند. در ابتدا سرمایه Biobest 98.5 میلیون یورو افزایش خواهد یافت. این پول عمدتاً از سهامدار فعلی سوفینا و برخی از سرمایه گذاران خصوصی خواهد بود. بسته به خریدهای موجود، در کوتاه مدت، این سرمایه می تواند به 120 میلیون یورو افزایش یابد.