ویترین پرورش دهنده در باغ وحش و باغ گیاه شناسی سینسیناتی

برای اطلاعات بیشتر:
EHR
info@ehrnet.com
www.ehrnet.comمنبع

از آنجایی که باغ وحش توسعه گسترده آزمایشات گیاهی خود را تکمیل می کند، EHR در کنار پرورش دهندگان و پرورش دهندگان صنعتی کار می کند تا فضا را با طیف متنوعی از جدیدترین ژنتیک گیاهی پر کند. بیش از 500 گونه جدید از بسیاری از پرورش دهندگان به نمایش گذاشته خواهد شد و بیش از 50000 گیاه برای آزمایش ها رشد خواهند کرد. در مجموع، بیش از 25 شرکت از این پشتیبانی حمایت می کنند که به رساندن گیاهان برای آزمایش به باغ وحش کمک کرده اند.

روز نمایشگاهی پرورش دهندگان در 30 آگوست 2023 برگزار می شود و فرصتی را ارائه می دهد که آزمایشات را طی کنید و ببینید که چگونه انواع گیاهان از پرورش دهندگان مختلف در تابستان عملکرد داشتند. باغ ها در تمام فصول باز هستند.

بر اساس انتخاب خوانندگان USA TODAY در سال 2022، این باغ وحش نه تنها بهترین باغ وحش کشور را در سال 2021 کسب کرد، بلکه به عنوان یکی از ده باغ برتر گیاه شناسی کشور نیز رتبه بندی شد.

EHR با باغ‌وحش و باغ‌های گیاه‌شناسی مشهور سینسیناتی برای اولین روز نمایشگاه پرورش دهندگان همکاری کرده است.

کارکنان باغ وحش و باغ گیاه‌شناسی سینسیناتی و داوطلبان باغ‌وحش، آزمایش‌های گیاهی را در سراسر باغ‌های باغ‌وحش برای سال‌ها و اخیراً در باغ آموزشی شهری در نزدیکی آکادمی راکدیل انجام داده‌اند. همزمان با اولین روز Breeder Showcase، یک باغ آزمایشی جدید در اطراف زمین شروع به کار خواهد کرد. آزمایشات شامل گیاهان یکساله، چمن و چند ساله مطابق با پروتکل های رژیمی است. چنین آزمایش‌هایی باغ وحش را قادر می‌سازد تا داده‌های مفیدی را برای باغبانان، سایر باغ‌های عمومی، تولیدکنندگان گیاهان و دیگران در جامعه سبز ایجاد کند.