فلورنسیس نرم افزار ثبت نیروی کار را از ProCC پیاده سازی می کند

فلورنسیس با شروع آزمایشی با نرم افزار ثبت نیروی کار ProCC گامی نوآورانه در بهبود فرآیندهای کار خود برداشته است. هدف این همکاری ساده‌سازی ثبت نیروی کار شرکت با تمرکز بر کارایی و دقت فرآیند ثبت است.

در حال حاضر ثبت نام کار فلورنسیس روی کاغذ است که مخصوصاً در مورد ثبت قلمه چیده شده است. این فرآیند نه تنها وقت گیر است، بلکه بار اداری قابل توجهی را نیز تحمیل می کند زیرا ثبت نام ها باید به صورت دستی پس از آن پردازش شوند. فلورنسیس با پیاده‌سازی نرم‌افزار ProCC که از کدهای QR برای ثبت نام نیروی کار استفاده می‌کند، قصد دارد این فرآیند را به‌طور قابل توجهی ساده کند.

مرحله آزمایشی بر ارزیابی اثربخشی نرم افزار ProCC در ساده سازی بسیاری از ثبت نام هایی که نیاز به پردازش روزانه دارند، تمرکز خواهد کرد. با دیجیتالی کردن این فرآیند، Florensis امیدوار است که به ثبت اطلاعات در زمان واقعی دست یابد، که نه تنها کارایی را افزایش می دهد، بلکه امکان گزارش گسترده را نیز فراهم می کند. این گزارش ها برای تصمیم گیری و بهینه سازی فرآیندهای تجاری بسیار مهم هستند.

برای اطلاعات بیشتر:
ProCC
E: [email protected]
www.procc.nl

فلورنسیس
E: [email protected]
www.florensis.nl

منبع