صادرکنندگان گل شاخه بریده از هزینه های بالای کسب و کار انتقاد می کنند

این شورا ابراز تاسف می کند که عواملی مانند هزینه های حمل و نقل بالا و مالیات های زیاد بر این بخش در سال گذشته باعث کاهش 15000 تنی صادرات گل کنیا از 210000 تن صادراتی در سال 2021 شد.

هزینه های آب از 50 سنت قبلی به بین Sh2 و 6 برای آبیاری و استفاده تجاری افزایش یافته است. و همانطور که می دانید گلکاری مصرف کننده سنگین آب است. بنابراین، این افزایش، وضعیت موجود در زیربخش را ترکیب می کند. کلمنت تولزی، مدیر اجرایی شورای گل کنیا (KFC) گفت: انتظار می رود هزینه انرژی به زودی افزایش یابد.

اطلاعات بیشتر را در nation.africa بخوانیدمنبع

صادرکنندگان می گویند افزایش مالیات ها و هزینه ها، مشکلات لجستیکی و هزینه های عملیاتی اضافی، سود حاصل از فروش بالا را پس از صادرات به بازارهای خارجی به دلیل تقویت دلار در برابر شیلینگ کنیا، کاهش داده است.
شکایت اصلی آنها افزایش اخیر در هزینه های آب از 0.5 Sh2 به بین Sh2 و Sh6 برای آبیاری و استفاده تجاری و افزایش کمک های صندوق تامین اجتماعی ملی (NSSF) از 200 تا 1080 کرون از طرف کارفرمایان است.

صادرکنندگان گل شاخه بریده در کشور نگرانی‌هایی را در مورد افزایش هزینه‌های آب و هزینه‌های حقوق و دستمزد ایجاد کرده‌اند که باعث افزایش هزینه‌های کسب‌وکار و کاهش رقابت‌پذیری آنها شده است.