بنفشه ها راه را برای گلخانه ها باز می کنند

در Kwekerij Onderdijk در دالفسن، بخش های داخلی در گلخانه ایجاد خواهد شد. به گفته دالفسن نت، در حال حاضر، گلخانه همچنان حاوی بنفشه است، اما آنها در پشت صحنه سخت کار می کنند تا 1500 متر مربع گلخانه را برای اجاره باغ اختصاص دهند. قصد داریم با 25 باغ شروع کنیم. در صورت موفقیت آمیز بودن این کار، باغ های باقیمانده فوراً برای اجاره آماده می شوند.

برای اطلاعات بیشتر:
[email protected]منبع