Wicked Tulip اکنون برای فصل 2024 باز استوقتشه. اولین لاله های فصل آماده چیدن و عکاسی در لاله شریر هستند.

مزرعه گل محبوب افتتاحیه نرم خود را این هفته در محل اکستر خود، 400 Hog House Hill Rd راه اندازی کرد. مزرعه اکستر دارای بیش از 100 نوع لاله اولیه است که آماده چیدن هستند.

گزارش میدانی برای پچ Exeter در 9 آوریل می‌گوید: «ما هر ساعت رنگ‌های بیشتری را در میدان مشاهده می‌کنیم و من از قبل برای دیدن میدان در روز افتتاحیه، چهارشنبه 10 آوریل 2024 هیجان‌زده هستم.

لاله شیطانی بیش از 1.5 میلیون پیاز در سه مکان خود، اکستر، پرستون، سی تی و جانستون می کارد. مزارع یکی پس از دیگری شکوفا می شوند زیرا گونه هایی با زمان های مختلف گلدهی در هر مکان کاشته می شوند.

اطلاعات بیشتر را در providencejournal.com بخوانید.

تاریخ انتشار:

منبع