Plant Select هویت جدید شرکتی را معرفی کردلوگوی جدید Plant Select هر سه فعالیت اصلی آن را با اشاره به گیاهان جوان، گیاهان صادراتی و تحقیق و توسعه از طریق آزمایشگاه in-vitro در بر می گیرد. “P” نماد یک میکروسکوپ و همچنین یک گیاه است، در حالی که “S” زیر نشان دهنده ریشه ها است. این نه تنها نماد دانش و تخصص علمی ما است، بلکه پیوند علم با گیاه فیزیکی، ریشه گیاهان و تجارت خانوادگی را نیز نشان می دهد.

StudioBlauw آرم و برچسب های جدید را طراحی کرد.

برای اطلاعات بیشتر:
گیاه را انتخاب کنید
St.-Lenaartsesteenweg 93
B-2310 Rijkevorsel، بلژیک
[email protected]
www.plantselect.be

تاریخ انتشار:

منبع