Guardian Agriculture سمپاش پهپاد برقی خودران را ارائه می دهد

با استفاده از یک رویکرد همه جانبه برای کاربرد پهپاد، SC1 می تواند انواع مختلف محصولات را در فصول سال بدون محدود شدن مانند سایر سمپاش های زمینی اسپری کند.

منبع: striptillfarmer.com

Guardian Agriculture در حال معرفی Guardian SC1 جدید، یک سمپاش هوایی بدون سرنشین و مستقل است. این دستگاه تمام الکتریکی می تواند یک بار 50 گالن را حمل کند در حالی که تقریباً 40 هکتار در روز را پوشش می دهد، با حداقل زمان خرابی به دلیل قدرت باتری آن.منبع