Dummen Orange و Lanzhou New District Agricultural Science and Technology توسعه همکاری را اعلام کردند

Dummen Orange و Lanzhou New District Agricultural Science and Technology توسعه از Lanzhou، چین، همکاری خود را در زمینه منابع فناوری اعلام کردند. این همکاری به طور خاص بر توسعه، تولید و بازاریابی گل رز Dümmen Orange در چین، مانند Avalanche+، Sweet Avalanche+ و Peach Avalanche+ متمرکز است. با ترکیب قابلیت‌های تحقیق و توسعه، فناوری کاشت و قابلیت‌های توسعه بازار، هر دو طرف انتظار دارند استانداردهای جدیدی از تعالی ایجاد کنند و رشد پایدار در بخش گل‌ها و گیاهان زینتی در چین را ترویج کنند.

برای اطلاعات بیشتر:
دومن نارنجی
www.dummenorange.com

منبع