گیاه پنیر سوئیسی برای دکوراسیون داخلی عالی است

گیاهان گرمسیری برای استفاده در داخل خانه بسیار محبوب شده اند. در این نسخه از Get It Growing، باغبان LSU AgCenter Heather Kirk-Ballard توضیح می دهد که چگونه گیاه پنیر سوئیسی استوایی نقطه کانونی عالی برای دکوراسیون داخلی است.

برای اطلاعات بیشتر:
LSU AgCenter
www.lsuagcenter.com
[email protected]منبع