گلخانه های ساکاتا EMEA با LED روشن می شونددفتر مرکزی Sakata EMEA در Marslev، دانمارک، در حال نصب چراغ های LED در گلخانه های خود است.

این ابتکار نوآورانه که با حمایت صندوق کشاورزی اروپا برای توسعه روستایی امکان پذیر شد، گامی به سوی بهره وری انرژی و مسئولیت زیست محیطی است. ساکاتا EMEA با جایگزینی چراغ‌های رشد سنتی با وسایل LED پیشرفته در گلخانه‌های 3B، 4B، 4C، 5B، 6a/c و سلول‌های 1 تا 25، قصد دارد نه تنها مصرف برق را کاهش دهد، بلکه راه را برای فردای سبزتر

این تلاش آگاهانه از محیط زیست بر تعهد Sakata EMEA به نوآوری و نظارت بر محیط زیست تأکید می کند و نمونه ای درخشان برای صنعت کشاورزی در سراسر جهان است. با ما همراه باشید تا مسیری را به سوی آینده ای روشن تر و پایدارتر روشن کنیم.

برای اطلاعات بیشتر:
دانه ساکاتا
www.sakata.com

تاریخ انتشار:

منبع