کنیا: Murara Plants Ltd برنده جوایز سالانه DOSH 2023 شد


Murara Plants، یکی از زیرمجموعه های HilverdaFlorist، برنده جوایز سالانه DOSH در بخش کشاورزی در کنیا شد. جوایز DOSH یک رویداد سالانه است که توسط وزارت کار زیر نظر اداره بهداشت و ایمنی شغلی برگزار می شود. شعار امسال “محیط کاری ایمن و سالم…منبع