کنیا: هلدینگ مارکوز برای خرید فیما فلاورز تاییدیه دریافت کرد


سازمان رقابت کنیا (CAK) پیشنهاد خرید کل سرمایه سهام صادر شده فیما فلاورز توسط هلدینگ هلدینگ هلدینگ مارکوز هلدینگ را تایید کرده است. CAK در بیانیه ای اعلام کرد که دریافته است که بعید است این معامله بر رقابت در بازار تأثیر منفی بگذارد…منبع