چگونه گل ها تعادل آب را در شاخه های مختلف آنژیوسپرم حفظ می کنندگل ها نقش اساسی در حفظ ثبات ژنتیکی گونه ایفا می کنند. درک اینکه گل‌ها چگونه استراتژی‌های مصرف آب را برای سازگاری با محیط خود تنظیم می‌کنند، برای درک بهتر تکامل گل و تعاملات گیاه-گرده‌افشان-محیط حیاتی است. با این حال، مکانیسم‌هایی که گل‌ها به وسیله آن تعادل آب را حفظ می‌کنند، در شاخه‌های آنژیوسپرم ناشناخته است.

در مطالعه‌ای که در بیولوژی گیاهی منتشر شد، محققان باغ گیاه‌شناسی گرمسیری Xishuangbanna (XTBG) آکادمی علوم چین، تفاوت‌های استراتژی‌های استفاده از آب گل را بین آنژیوسپروم‌های پایه و گروه‌های مشتق شده (تک لپه‌ها و دولپه‌ها) بررسی کردند.

آنها 29 صفت گل مربوط به انتقال آب، ذخیره سازی و از بین رفتن را در 24 گونه از ANA اندازه گیری کردند. [Amborellales (A), Nymphaeales (N), Austroballeyales (A)] درجه، مگنولیدها، تک لپه ای ها و eudicots.

آنها دریافتند که یک رابطه قوی بین ساختار و عملکرد هیدرولیک گل وجود دارد، اما این رابطه بین آنژیوسپرم های پایه و تک لپه ای/eudicots متفاوت است. آنژیوسپرم‌های پایه ویژگی‌های گلی مرتبط با هزینه‌های آب و کربن بالاتر، مانند تراکم روزنه گلبرگ، شاخص سطح منافذ روزنه، قطر هیدرولیکی پدیسل، حداکثر قطر ظرف، و هدایت هیدرولیکی نظری را نشان دادند.

در phys.org بیشتر بخوانید

تاریخ انتشار:

منبع