ویولت ماستون عشق به گل ها را در مزرعه ویولت شیرین به اشتراک می گذارد

علاقه او به گل حدود 12 سال پیش شروع شد. او دوران سختی را پشت سر می‌گذاشت و معمولاً گل‌های تخفیفی را در کروگرز می‌گرفت تا روی میزش بماند. چند سال بعد، او این ایده را پیدا کرد که سعی کند خودش را رشد دهد و بفروشد. اکنون، او بیش از 50 نوع گل را در مزرعه خود در لروی، ویرجینیای غربی می‌کارد و آنها را به گل‌فروشان محلی و مستقیماً به مشتریان می‌فروشد.

هنگامی که ویولت ماستون از مزرعه ویولت شیرین، برای اولین بار به شوهرش کلاید گفت که می خواهد شروع به رشد و فروش گل کند، او شگفت زده شد. او هرگز با گیاهان گلدانی بهترین شانس را نداشت. اما رشد در زمین متفاوت بود.

او گفت: «مطمئنی این کاری است که می‌خواهی انجام دهی؟ تو همه چیز را می کشی،» او توضیح داد. «اگر در دیگ باشد، آن را می کشم. اما اگر در زمین باشد، خداوند برکت می دهد و آن را رشد می دهد. و این تقریباً همان چیزی است که من در مورد آن احساس می کنم.”

مقاله کامل را در: www.farmanddairy.com بخوانیدمنبع