وسترن گاورز استراتژی تامین آب جسورانه فرماندار نیوسام برای کالیفرنیا را تحسین می کند

برای اطلاعات بیشتر:
پرورش دهندگان غربی
آن دوناهو
T: (949) 302-7600
ایمیل: [email protected]
www.wga.comمنبع

در پاسخ به استراتژی تامین آب فرماندار گاوین نیوسام که در 11 آگوست اعلام شد، دیو پولیا، رئیس و مدیر عامل شرکت وسترن گراورز بیانیه زیر را صادر کرد:

ما زیرساخت و استراتژی مدیریت آب جسورانه و جامع فرماندار نیوسام را تحسین می کنیم. مزارع ما به دلیل ناامنی آب در مضیقه هستند و میلیون ها کالیفرنیایی را در مناطق کشاورزی ما به طور فزاینده ای در معرض خطر آسیب اقتصادی قرار می دهد. برای انطباق با واقعیت‌های اقلیمی، طرح فرماندار نیاز فوری به ایجاد و بهبود زیرساخت‌های موجود و ساده‌سازی و بهبود عملی فرآیندهای نظارتی حاکم بر آنها را تشخیص می‌دهد. به طور بحرانی، این بدان معناست که ذخیره‌سازی آب‌های سطحی و زیرزمینی جدید و توسعه‌یافته برای جذب جریان‌های سیلاب در سال مرطوب که بسیار نادر هستند و نمی‌توان آنها را از دست داد. در حالی که امروز برای اولین بار این طرح را دیدیم و مطمئناً سؤالات زیادی در مورد آن خواهیم داشت، فرماندار نیوسام به ما دلیلی داده است که با خوش بینی به جلو برویم. واضح است که این فقط نوک زدن در اطراف لبه ها نیست. ما احساس فوریت فرماندار را تکرار می کنیم و مشتاقانه منتظر همکاری با دولت وی با حسن نیت برای تبدیل این طرح به عمل هستیم.