همه چیز در مورد آزمایش خاک کشاورزی + تفسیر آزمایش خاک | gold-flower

در خاک های با زهکشی ضعیف، اثر تهویه ضعیف به زودی و به وضوح در سطح ریشه ها قابل مشاهده است. به علت کاهش در قطر منافذ در کفه ها، آبی که به آنها نفوذ می کند بیشتر به صورت یک لایه خیلی نازک (فیلم) روی سطح ذرات خاک می باشد و نمی تواند به آسانی توسط ریشههای درختان مرکبات استفاده شود. همچنین توانایی ریشه درختان مرکبات برای رشد در پروفیل خاک به اندازه منافذ، جرم مخصوص ظاهری توده خاک و استحکام خاک بستگی دارد.

http://ahwaz-music.ir

ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپهای مختلف مرکبات می تواند بر اساس نتایج آزمون برگ برای غلظت یون های کلر و سدیم در برگ باشد. بنابراین نمونه ها باید از برگهای با سن یکسان تهیه شوند. جذب سدیم و مشکلات سدیم ناشی از آن، معمولا با نسبت جذب سديم تعریف می شود، زیرا غلظت كل نمک به علاوه نسبت جذب سديم ، در تعیین پاسخ محصول به اسدیم بسیار موثر هستند. عامل دیگری که ظاهرا در پاسخ مرکبات به درصد سدیم تبادلی نقش دارد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک است. دامنه تحمل مرکبات به درصد سدیم تبادلی حدود 2 تا 10درصد می باشد. البته این ترتیب با توجه به یون عامل شوری و ویژگیهای خاکی و اقلیمی منطقه می تواند تغییر کند.

به طور معمول کشاورزان برای این منظور به سراغ آزمایشگاه های آب و خاک جهاد کشاورزی کرج و تهران می روند. برخی دیگر نیز از طریق سامانه آزمایشگاه موسسه تحقیقات خاک و آب اقدام به پیدا کردن بهترین مرکز برای این منظور می کنند. اما به طور کل باید بدانید بهترین آزمایشگاه خاک شناسی باید همه آنچه در ادامه گفته می شود را در نتیجه آزمایش به شما تحویل دهد. هر خاکی میزان خاصی از مواد مغذی، بافت مخصوص به خود و میزان شوری و پی اچ متفاوتی دارد. با دریافت نتیجه می توانیم بهترین کودهای شیمیاییرا برای گیاه خود انتخاب کنیم. مناسب برای درختچه ها، گیاهان بالارونده، علف ها، گیاهان چند ساله و درختان دوستدار رطوبت مانند بید می باشد.

خاک آهکی

• در خاک هایی که بافت های رسی دارند در اوایل زمستان مقدار پتاسیم و عناصر اولیه بهتر نشان داده میشود. برای باغبانی خانگی، از یک راهنمای برای تناوب زراعی محصولات استفاده کنید. برای کشاورزی، با توجه به برنامه های مختلف تناوب زراعی و بسته به محصولات موجود، با یک کشاورز مجله خبری گل و گیاه محلی با تجربه یا اداره ترویج کشاورزی مشورت کنید. ذرت شیرین، چغندر، اسفناج و کلم از جمله سبزیجاتی هستند که در این نوع soli بیشتر رشد می کنند. پیشنهاد می شود در این نوع خاک کشاورزان از کود هایی برای متعادل سازی pH استفاده نمایند زیرا امکان قلیایی شدن زمین وجود دارد.

نمودار قیمت محصول

بهترین روش برای اصلاح این خاک اضافه کردن مواد آلی برای بهبود مواد مغذی و نگه داشتن اب است. خاک نامناسب به دلیل لقاح نامناسب، کاشت محصولات خاص و کاهش میزان آب و یا باران زیاد باشد. خشکسالی و تجزیه مواد مغذی مانند نیتروژن ، فسفر، بور و پتاسیم سبب می شود که ریشه گیاهان دچار مشکل شود. سیل و بارش باران هم سبب شسته شدن و خروج مواد مغذی از خاک می شود و کیفیت خاک را پایین می اورد. خاکی که حداقل دارای بیست درصد ماده آلی باشد خاک های الی گفته می شود.

  • سمیت آلومینیم، فعالیت ریشه های .مرکبات را به شدت کاهش می دهد.
  • اهمیت هدایت الکتریکی خاک بدان جهت است که بالا بودن آن مستقیماً بر میزان رشد و نمو گیاهان اثر می گذارد.
  • به همین دلیل برای تقویت آن ها از خاک رس، کود آلی و خاک برگ استفاده می کنند.
  • در مقابل آنها خاک های سنگین- رسی ( رس، سیلتی رسی، لومی رسی و سیلتی لومی رسی ) به سختی زهکشی میشوند و نفوذپیری کمی دارند.