نرگس سمی در سوپرمارکت بریتانیا با پیاز بهاره اشتباه گرفته شد

ما به همه فروشگاه ها یادآوری می کنیم که مطمئن شوند گل ها به درستی نمایش داده می شوند. ایمنی مشتری اولویت ما است و همه نرگس‌ها یک هشدار روی بسته دارند که مصرف آنها ایمن نیست. متشکرم، مت. 2/2

– M&S (@marksandspencer) 28 فوریه 2023

منبع

این هفته اشتباهی در سوپرمارکت مارکس اند اسپنسر بریتانیا رخ داد. کارکنان سوپرمارکت های زنجیره ای پیاز نرگس را با پیاز بهار اشتباه گرفتند. مصرف لامپ می تواند منجر به چندین علامت شدید شود. به دنبال الف توییت توسط مجری بریتانیایی جیمز ونگ، غوغایی بزرگ در فضای مجازی به پا شد. من نمی‌خواهم کارکنان شما را به دردسر بیاندازم، اما شما نیاز به آموزش بهتری دارید.»

در توییتر، فروشگاه بزرگ به دلیل سردرگمی عذرخواهی کرد و تاکید کرد که تمام برچسب های روی گل ها حاوی یک هشدار واضح است.