نحوه تکثیر نهال در جیفی پیتمنبع هوچو به ما نشان می‌دهد که چگونه نهال‌ها را در جیفی پیت/کوکو گلوله‌ها تکثیر کنیم. سبک زندگی غنی و با ارزش