مدتی با پکن خداحافظی کرد و به تیانجین رفت

موقعیت‌های غیرمنتظره مختلف در سه سال گذشته چالش‌های جدیدی را برای متخصصان بی‌شماری در صنعت گل و باغبانی و نمایشگاه بین‌المللی گل و باغبانی چین که بیش از 20 سال است برگزار می‌شود، به همراه داشته است. با توجه به وضعیت خاص پکن در سال جاری، برگزارکننده اصلی در نهایت تصمیم گرفت به طور موقت پکن را ترک کند و رویداد را در سال 2022 به تیانجین منتقل کند، علیرغم همه مشکلات، تا به توسعه سریع شرکت های گل و باغبانی کمک کند. در تاریخ 15-17 سپتامبر 2022 در نمایشگاه و مرکز همایش ملی (تیانجین) برگزار خواهد شد.

منبع: باغبانی امروزمنبع