فروش مهد کودک گل شاخه بریده

سایت فعلی مهد کودک به مساحت 6.522 هکتار با حدود 4.11 هکتار شیشه با پتانسیل قابل توجهی برای گسترش سایت، رشد شیشه و لیلی و در نتیجه گردش مالی و سودآوری گسترش یافته است.

برای اطلاعات بیشتر:
کوئینتون ادواردز
01635551441
[email protected]
www.quintonedwards.co.ukمنبع

این کسب‌وکار، محل‌های مهد کودک اجاره‌ای بسیار خوبی را با دسترسی فوری به گذرگاه شمالی A1 اشغال می‌کند.

یک ساختمان خدماتی وجود دارد که یک دیگ بخار، کارگاه/فروشگاه، منطقه اعزام، و محوطه کارکنان و همچنین دسترسی به مناطق مشترک را فراهم می کند.

وب سایت www.bloomingbritish.co.uk نیز در فروش گنجانده شده است.

کوینتون ادواردز یک تجارت گل بریده/نیلوفری سودآور را به بازار ارائه می دهد.

این تجارت هنوز کاملاً جوان است، اما قراردادهای مداومی با موریسون دارد که می تواند توسط فروشنده تضمین شود.