عید پاک مبارک!

خوانندگان عزیز، از طرف تیم FloralDaily عید پاک را به شما تبریک می گوییم. در روز دوشنبه عید پاک، هیچ خبرنامه ای ارسال نمی شود. خبرنامه بعدی روز سه شنبه 2 آوریل خواهد بود. تعطیلات مبارک، تیم FloralDaily.com

منبع