صنعت گل اکوادور در میان چالش ها شکوفا می شوددر مناظر سرسبز اکوادور، صنعت پر جنب و جوش گل، به ویژه گل رزهای مشهور جهانی آن، قد علم می کند و از میان عدم قطعیت های اقتصادی و موانع محیطی عبور می کند. این ویژگی به نقش شکوفایی اکوادور در بازار جهانی گل می پردازد و انعطاف پذیری و نوآوری پرورش دهندگان آن را برجسته می کند.

اکوادور به صنعت گل پر رونق خود می بالد و به عنوان سومین صادرکننده بزرگ گل های شاخه بریده در جهان رتبه بندی می شود که به خاطر گل های رز نفیسش مشهور است. با این حال، این داستان موفقیت چالش های خود را دارد. از نوسانات اقتصادی گرفته تا نگرانی های زیست محیطی، این صنعت در یک چشم انداز پیچیده حرکت می کند و انعطاف پذیری قابل توجه و تعهد به سازگاری را نشان می دهد. این ویژگی اکوسیستم چند وجهی صنعت گل اکوادور را از ریشه های تاریخی تا مبارزات و آرزوهای امروزی آن بررسی می کند.

داستان صنعت گل اکوادور در دهه 1980 با معرفی تکنولوژی و تخصص هلندی آغاز شد. ارتفاع زیاد، آفتاب فراوان و خاک آتشفشانی حاصلخیز این کشور برای کشت گل رز ایده آل بود. قانون ترجیح تجاری آند ایالات متحده در سال 1991 صنعت را بیشتر تقویت کرد و امکان صادرات بدون مالیات را فراهم کرد و منجر به رشد سریع شد. در طول سال‌ها، این بخش فراتر از گل رز گسترش یافت و گل‌های مختلفی مانند گل میخک، نیلوفر و گچ را پرورش داد که مطابق با ترجیحات بین‌المللی بود.

بازار جهانی
امروزه، اکوادور در بازار جهانی گل ایستاده است و بیش از 937 میلیون دلار گل شاخه بریده در سال 2021 صادر می کند. ایالات متحده همچنان مقصد اصلی است و بیش از 40 درصد صادرات را به خود اختصاص می دهد و پس از آن اروپا و روسیه قرار دارند. این موقعیت برجسته با رقابت شدید سایر کشورهای تولیدکننده گل مانند کلمبیا و کنیا همراه است. با این حال، شرایط آب و هوایی منحصر به فرد، شبکه های حمل و نقل کارآمد و تمرکز بر کنترل کیفیت به اکوادور اجازه می دهد تا مزیت رقابتی خود را حفظ کند.

در latinamericanpost.com بیشتر بخوانید

تاریخ انتشار:

منبع