زندگی در مزرعه گل صد تومانی در Susitna: داستان مایک و پائولا

“یکی از چیزهای مهم این است که ما می توانیم در طبیعت باشیم. و ما با شرایط طبیعت و با جدول زمانی طبیعت سروکار داریم. این نوع چیزها برای هر دوی ما جذابیت دارند. و چه جایی بهتر از اینجا برای این اتفاق بیفتد.”

مقاله کامل را در: ktna.org بخوانیدمنبع

این بیش از بارش برف کافی برای محافظت از این ریشه ها در تمام زمستان است زیرا گل صد تومانی یک گیاه ریشه ای چند ساله است و بیش از 25 سال است که توسط ما به صورت تجاری تولید می شود. بنابراین مهم است که آنها را در زمستان که در خواب زمستانی هستند راضی نگه دارید.

مایک و پائولا میسون در 28 سال گذشته مالک و اداره یک مزرعه گل صد تومانی دورافتاده و دورافتاده در پایه شمالی کوه سوزیتنا بوده اند. این یک سبک زندگی منحصر به فرد است، اما سبکی که آنها به تازگی وارد آن شده اند.

مایک می گوید که آب و هوا در زهکشی Susitna برای رشد گل صد تومانی بسیار مهم است. مایک می‌گوید: از آنجایی که مزرعه در سمت شمالی کوه Susitna قرار دارد، در زمستان مقادیر زیادی برف دریافت می‌کند، به‌طور متوسط ​​بیش از 14 فوت.

مایک و پائولا از فلوریدا به آلاسکا آمدند. هر دو در خدمت سربازی بودند که با هم آشنا شدند.