بزرگراه پس از کشته شدن کارگر مزرعه گل مسدود شد

مقاله کامل را در: www.the-star.co.ke بخوانیدمنبع

پس از اینکه یک کارگر مزرعه گل از پارک تجاری پاندا در نایواشا با یک خودروی تندرو برخورد کرد و کشته شد، جمعیت خشمگین جاده را با استفاده از تخته سنگ سد کردند.

بیش از 6000 کارگر از مزارع مختلف در پارک گل هر روز از بخش جاده در مسیر کار و خانه استفاده می کنند.

حمل و نقل در امتداد بزرگراه نایروبی-ناکورو پس از مسدود کردن کارگران مزرعه گل و اپراتورهای موتورسیکلت در اعتراض به افزایش تصادفات منجر به مرگ، موقتاً متوقف شد.

او گفت تنها راه حل پل بالای سر یا سرعت گیرها برای مهار تعداد بالای رانندگانی است که به کارگران احترام نمی گذارند.

یکی از کارگران، جیمز امباتیا، افزایش تصادفات را ناشی از سرعت غیرمجاز رانندگان در برابر تعداد بالای کارگرانی است که از جاده استفاده می کنند.