برگزاری کارگاه پرورش گل برای کشاورزان شهرستان تنگدر

با هدف ترویج گل‌کاری در تانگدار دره تپه‌ای کارنا جامو و کشمیر، با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و فناوری Sher-e-Kashmier (SKUAST) تحت نظارت دپارتمان علوم و فناوری ویگیان پراسار، یک کارگاه آموزشی با ذینفعان ملاقات کرد. در 06 اوت 22 در مرکز جوانان تنگدار برای کشاورزان قبایل برنامه ریزی شده (ST) سازماندهی شد.

این برنامه شاهد حضور 47 کشاورز، 03 دانشمند و آقای ظاهر احمد لون، مسئول ترویج زراعت تنگدار بود.
این زنبور با حساس کردن کشاورزان جامعه ST از لیست Karnah در Kupwara توسط دکتر نصیر حمید مسعودی در مورد حوزه مدیریت منابع زیستی آغاز شد و دامنه پرورش نهالستان‌های گل پیاز زینتی را برای تضمین امنیت معیشتی پایدار برای کشاورزان عقب مانده برجسته کرد.

در این کارگاه یک روزه کشاورزانی پیشرو و آینده نگر شرکت می کنند که از نظر اقتصادی محروم هستند و دانش بسیار کمتری در مورد مزایای اقتصادی کشت گل برای اهداف تجاری دارند. هدف اصلی این کارگاه یافتن فرصت های موجود و چالش های مختلف برای پرورش گل به صورت سودآورتر و علمی بود.

این رویداد همچنین شاهد بود که کشاورزان جامعه ST برای در دسترس قرار دادن زمین خود برای مزارع گلخانه‌ای که توسط طرح‌های دولت مرکزی برای UT جامو و کشمیر حمایت می‌شد، داوطلب شدند.

مقاله کامل را در: brighterkashmir.com بخوانیدمنبع

بحث سالمی با ST های روستاهای مختلف کناه تحصیل در مورد دامنه بهره برداری از انتخاب محصول با ارزش بالا، که می تواند بازده بالایی از زمین های کوچک داشته باشد، وجود داشت. مناطق اولویت دار به عنوان تولید گل پیازی از محصولات طاقچه مانند گل لاله، لیلیوم و غیره، پرورش نهال های هیبریدی، ایجاد واحدهای آزمایشی، یک ماژول انتخاب محصول، تکثیر و پیوند تولید گل به صنعت گل برای این کار جدا شدند. توسعه کارآفرینی پایدار