انواع خاک در کشاورزی انواع خاک در کشاورزی کود کامل و کود بهاره | gold-flower

ذراتی که رس را تشکیل می دهند بسیار خوب و بهم پیوستگی خوبی دارند و این باعث میشود که فضای هوا بسیار کمی موجود باشد . برای تعیین كلاس بافتی خاك با دانستن نسبت وزنی هر یك از ذرات در یك تن خاك، از دیاگرام خاصی موسوم به مثلث بافت خاك استفاده می كنند. رابطه تجمعی ذرات خاك (شن، سیلت و رس) را ساختمان خاك می‌گویند. نمونه را از بخش هایی از خاک بردارید که گیاه در آن می کارید. از گودال ها و مکان های پر شاخ و برگ هم نمونه جمع نکنید.

برسی طول دوره ماندابی خاک درختان مرکبات

درختان مرکبات، وقتی با سخت کفه های رسی یا سطح آب زیرزمینی برخورد می کنند معمولا رشد ریشه شان را اصلاح می کنند و نوک ریشه های آنها ممکن است بدشکل و معیوب شود همچنانکه آنها سعی می کنند درون لایه های فشرده خاک نفوذ و رشد کنند. مواد آلی خاک شامل هر نوع مادهای با اساس کربن آلی از بقایای گیاهی تازه افزوده شده به خاک تا هوموس کاملا تجزیه شده یا کمپوست می باشد. در حالت طبیعی، خاکهای نمادین مرکبات ممکن است شامل بیشتر از 5درصد ماده آلی باشند اما پس از کشت، مواد آلی به تدریج کاهش می یابد و در نهایت در حدود 1 تا 2 درصد در یک باغ بالغ مرکبات ثابت باقی می ماند. به طور کلی، هر چه مواد آلی خاک بیشتر باشد ظرفیت نگهداری آب در خاک نیز بیشتر می باشد. بدنه این نوع گلدان های پارچه ای اجاره ی عبور و مرور اکسیژن را در تمامی بخش های خاک می دهد و این امر موجب می گردد ریشه ها در بهترین حالت تنفسی خود قرار بگیرند و در نهایت کل گیاه روند رویشی مطلوبی داشته باشد. برای اصلاح این نوع خاکها میتوان از خاک رس , کود آلی و خاک برگ استفاده نمود.

  • اگر زمین کشاورزی بزرگی دارید که در هر قسمت آن محصول جداگانه ای می کارید باید از تمامی بخش های آن نمونه جداگانه ای جمع کنید.
  • به طور کلی خاک فوق ، ماده ای ایده ال برای تمام کشاورزان است بدلیل اینکه پر از مواد مغذی و مواد الی تجزیه شده مورد نیاز برای گیاه و خاکی نرم و مناسب برای کشت است.
  • سیلت ها ذرات بسیار کوچکی هستند که به راحتی توسط چشم دیده نمی شوند مانند برگ هایی که پس از لمس کردن آن ها مقدار کمی از آن ها باقی می ماند.
  • براساس پژوهش های انجام شده، خاکهای با اقدار کربنات کلسیم کل یکسان، ممکن است کربنات کلسیم فعال متفاوتی داشته باشند.

اعتقاد بر این است که خاک رس در مکانهایی قرار دارد که سنگ در تماس با آب، هوا یا بخار است. به عنوان مثال، رسوبات در پایین دریا یا دریاچه ممکن است در طی زمان مانند Soil رس عمل کنند. ریشه گیاهان در این لایه به خوبی نفوذ می کنند، اما فعالیت میکرو ارگانیسم ها در این لایه زیاد نیست. نحوه و زمان مصرف کود پتاسیم برای درختان میوه، پسته، گردو و برنج… در دنیای پر مشغله و ماشینی امروزی، نگهداری و پرورش گل و گیاه از آرامش بخش‌ترین کارهاست. نگهداری از انواع گل و گیاه، علاوه بر تاثیرات روانشناختی مثبتی که برای افراد به همراه دارد، باعث زیبایی فضا و پاک سازی هوا می‌شود….

آب

جهت اصلاح این نوع خاکها از کودهای آلی و معدنی استفاده میشود. خاک برگ معمولی از تجزیه برگهای مختلف گیاهان حاصل میشود. آنها جمع آوری و در گودالی به عمق های مختلف ریخته و بعد از مدتی در اثر تخمیر پوسیده و به خاک برگ تبدیل میشوند. برای اینکه تخمیر سریعتر انجام پذیرد، روی آنها را با خاک پوشانده و هر چند روز یکبار خاک را آبیاری مجله خبری گل و گیاه میکنند، و به هم میزنند، و بعد از چندین ماه تا یکسال، این برگ ها پوسیده میشود . سپس آنها را سرند می کنند، و بصورت خاک نرم قهوه ای در می آورند، و با سایر خاکها مخلوط میکنند، و مورد استفاده قرار میگیرد. آبی که در خاک وجود دارد حمل مواد حل‌شده را به عهده دارد که البته این مواد حمل شده برای رشد و نمو گیاهان به مصرف می‌رسد.

http://ahwaz-music.irپیش از معرفی انواع خاک ها باید گفت که دسته بندی یک خاک با توجه به بافت آن که شامل خواص شیمیایی و فیزیکی و همچنین نفوذپذیری و وزن مخصوص آن میشود اتفاق می افتد. بدیهی است که خواص هر یک از دسته بندی ها نیر با هم فرق میکند. خلل و فرج در واقع همان فضای خالی بین ذرات خاک است که راه های ارتباطی هوا و آب برای رسیدن به ریشه را درون خاک تشکیل میدهد. بسته به نوع خاک و فضای خالی موجود در بین ذرات آن، جذب آب و نگهداری آن بین ذرات خاک می‌تواند متفاوت باشد.