امروز وبینار GrowON در مورد کنترل تریپس پیاز

اینجا ثبت نام کنید.منبع برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این آفت نوظهور، در آخرین وبینار GrowON ثبت نام کنید – یک سری وبینار فقط برای محصولات تحت پوشش.

تریپس پیاز (Thrips tabaci) یک آفت در حال افزایش گیاهان زینتی گلخانه ای، توت فرنگی، سبزیجات و حتی شاهدانه است. چرا چنین است و تولیدکنندگان چه کاری می توانند در مورد آن انجام دهند؟