اسرائیل هنوز کارگران کشاورزی آفریقایی را می آورد

با توجه به درگیری های مداوم با حماس، اسرائیل با کمبود قابل توجه نیروی کار کشاورزی مواجه است. برای رفع این مشکل، این کشور در سه ماه گذشته به طور فعال کارگرانی را از آفریقا جذب کرده است، به ویژه از کنیا و مالاوی. این تلاش‌ها بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تکمیل نیروی کار کشاورزی‌اش است که اسرائیل در 15 فوریه قرارداد صادرات نیروی کار را با مالاوی رسمی کرد. این همکاری شاهد اعزام 1500 کارگر کنیایی و 221 کارگر مالاویایی به مزارع و باغ‌های اسرائیل بود.

یک هیأت حقیقت یاب از مالاوی به اسرائیل، علیرغم چالش هایی مانند اختلاف دستمزدها و امکانات ناکافی بهداشتی، بازخورد کلی مثبت کارگران خود را گزارش کرد. در پاسخ، مالاوی قصد دارد تعداد شهروندان خود را که در اسرائیل کار می کنند افزایش دهد و به آنها وعده درآمد خالص ماهیانه 1500 دلار را می دهد. به طور مشابه، وزارت کار کنیا بر مزایای اقتصادی و آموزشی این برنامه برای کارگران کنیایی، علیرغم درگیری های مداوم در منطقه، تاکید کرد.

منبع: africa.businessinsider.com

منبع عکس: Dreamstime.com

منبع