Tour de France Femmes برای عبور از منطقه گلخانه ای Westland12 اوت 2024:

در 12 آگوست 2024، دوچرخه سواران Tour de France Femmes منطقه گلخانه Westland (هلند) را طی خواهند کرد. صدای آن در رادیو چگونه خواهد بود؟ ما کنجکاو هستیم که بدانیم. آنچه مطمئن است این است که این مسیر شامل Casembrootlaan و همچنین چندین مسیر دیگر کشاورزان هلندی مانند Groeneweg، Vierschaar و De Poel خواهد بود.

مشاور Goudswaar با افتخار در وب سایت شهرداری (به زبان هلندی) می گوید: “این یک فرصت منحصر به فرد برای Westland است. به عنوان یک شهرداری ورزشی، ما می توانیم گلخانه های خود را به دنیا و همچنین محیط زیبای خود را به نمایش بگذاریم.”

تاریخ انتشار:

منبع