به دانشجویان دکتری بریتانیا توصیه می شود که با چیدن میوه درآمد کسب کنند

این یادداشت روز چهارشنبه برای دانشجویان دکترا در یک برنامه تحقیقاتی مستقر در دانشگاه آنگلیای شرقی، با هدف ایجاد “پیشروان در علم و تجارت پایدار محیط طبیعی” ارسال شد. این پیشنهادات که توسط یک مشاور شغلی گردآوری شده است، برای دانشجویان در مشارکت آموزشی دکتری تحقیقات و نوآوری پیشرفته در علوم محیطی دانشگاه ارسال شد.

Dummen Orange فناوری برنده جایزه Intrinsa خود را در Cultivate’22 برجسته می کند.

Dümmen Orange با افتخار فناوری Intrinsa و برنامه پرورش خود را در Cultivate’22 که اخیراً تکمیل شده در کلمبوس، اوهایو برجسته کرد. Intrinsa به عنوان برنده جایزه فناوری سال 2022 در برنامه مدال تعالی گلخانه‌ای که در مرکز کنوانسیون کلمبوس بزرگ برگزار شد، انتخاب شد. مدیران شرکت Dümmen Orange این افتخار معتبر را در مراسمی … ادامه