AU: Woolworths به این ادعا پاسخ می دهد که گل های تازه خود را با اسپری رنگ می کند


Woolworths تایید کرده است که از رنگ های گلدار و رنگ های رنگی روی برخی از دسته گل های تازه خود استفاده می کند. این افشاگری به دنبال تعدادی از شکایات مشتریان Woolworths صورت می گیرد که متوجه شده بودند دسته گل های خریداری شده در فروشگاه آنها رنگ شده است. سخنگوی Woolworths به Yahoo News استرالیا تایید کرد که…

منبع