2.2 هکتار ساخت گلخانه جدید در عربستان سعودی

برای اطلاعات بیشتر:
کینگ پنگ
[email protected]
www.kingpengintl.comمنبع

از زمانی که این شرکت در سال 2004 شروع به ارائه تسهیلات و خدمات گلخانه ای در خاورمیانه کرد، Kingpeng پروژه های گلخانه ای متعددی را با مساحت کل نزدیک به یک میلیون متر مربع انجام داده است.

اخیراً، Kingpeng سه گلخانه در عربستان سعودی، یک گلخانه PC و دو گلخانه سایه دار ساخته است. کل سطح زمین در حال حاضر 22000.00 متر مربع است.

گلخانه ها عمدتاً برای نهال درختان و برای ایجاد محیط حائل مناسب برای گیاهان وارداتی استفاده می شوند.