گلفروشان کابل از ممنوعیت روز ولنتاین توسط طالبان دل شکسته اند

در حالی که روز ولنتاین هرگز به طور گسترده در افغانستان جشن گرفته نشده است، برخی از ساکنان مرفه در شهرها در سال های اخیر سنت بزرگداشت روز عاشقان را ایجاد کرده اند.

در این پوستر نوشته شده است که روز ولنتاین “اسلامی نیست و بخشی از فرهنگ افغانستان نیست بلکه روز شعار کافران است.”

در خیابان معروف گل کابل، مغازه ها پر از گلدسته های قلبی شکل و حیوانات عروسکی قرمز بود، اما به طرز ناامیدانه ای خالی از مشتری بود.منبع گل‌فروشان با دسته‌های پژمرده رز قرمز و دست‌فروشان خیابانی که بالن‌های فروخته نشده را در دست گرفته بودند، در پایتخت افغانستان روز سه‌شنبه، ۱۴ فوریه، پس از ممنوعیت جشن ولنتاین توسط پلیس اخلاقی طالبان، ناراحت شدند.

برای خواندن مقاله کامل در www.france24.com اینجا را کلیک کنید

در ویترین یکی از فروشگاه‌ها، پوستری که توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر امضا شده بود به خریداران هشدار می‌داد: «از جشن گرفتن روز عاشق خودداری کنید!»