گلخانه و مهد کودک یوهانسن هنوز تحت مراقبت خانواده در نورفولک در حال رشد استدر بزرگراه 275، 14 انباری، چهار هکتار و یک فروشگاه، گلخانه و مهد کودک یوهانسن را تشکیل می دهند. آنها مسئول پرکردن گلدان های گل در خیابان های نورفولک هستند.

این تجارت متعلق به ریچارد و روندا هوفر است، اما نام اصلی روندا، یوهانسن است. او خاطرات زیادی از فروش ذرت شیرین در کنار جاده و کاشت ردیف های خربزه با دست دارد.

روندا لبخند زد: «(پدرم) از من خواست بیرون بیایم تا ردیفم را ببینم، و من فکر کردم، «اوه نه، کار اشتباهی انجام دادم»، اما نه. “من در ردیف من یک میس نداشتم و او گفت: “باید با کاشت کاری انجام دهید.” بنابراین این یک نوع شسته و رفته بود.

والدین روندا قبل از او این تجارت را شروع کردند و مادرش، ماردل تک، هنوز در گلخانه کار می کند.

در 1011now.com بیشتر بخوانید

تاریخ انتشار:

منبع