کمبود آب بر کشاورزان جنوب غربی استرالیا تأثیر می گذارددر منطقه جنوبی استرالیای غربی، بخش کشاورزی به دلیل کاهش یک منبع آب حیاتی با چالش های سنگینی مواجه است. سد گلن مروین، در 200 کیلومتری جنوب پرث، در سال گذشته شاهد کاهش بیش از 80 درصدی سطح آب آن بوده است و اکنون تنها 0.13 گیگا لیتر است. این کاهش شدید، ممنوعیت کامل فعالیت‌های تفریحی مانند اسکی روی آب و ماهیگیری را در کنار پیامدهای شدیدی برای شیوه‌های کشاورزی محلی ضروری کرده است.

تعاونی آبیاری دره پرستون که مسئول توزیع آب از سد بین کشاورزان محلی است، مجبور شده است که تامین آب را تا پایین ترین حد ممکن به حداقل برساند. به گفته جیمز فرنلی، رئیس تعاونی، ظرفیت سد در آغاز تابستان تنها تا 54 درصد پر شد و گرمای بیش از حد باعث افزایش تقاضای آبیاری شد. Fearnley بر نگرانی فزاینده در بین تولیدکنندگان در مورد منابع آب جایگزین تاکید کرد و به تهیه آب توسط تعاونی از یک مزرعه خصوصی برای کاهش کمبود، هرچند با هزینه‌های بالا اشاره کرد.

منبع: abc.net.au

منبع عکس: Dreamstime.com

تاریخ انتشار:

منبع