کشاورزی پایگاه کتاب های درسی، اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی | gold-flower

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عامل کم­آبیاری بر صفات مورد بررسی به‌جز تعداد ردیف در بلال در سطح یک درصد معنی­دار بود. نیز، اثر ارقام روی همه صفات (تعداد ردیف در بلال، روز تا بلال­دهی، ارتفاع بوته، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، طول بلال، وزن خشک ساقه و برگ، وزن خشک چوب بلال، عملکرد دانه، بهره­وری مصرف آب و پرولین برگ) در سطح یک درصد معنی­دار شد. همچنین، برهمکنش کم ­آبیاری و ارقام بر صفات تعداد ردیف طولی دانه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اثر معنی­دار داشت. بالاترین عملکرد دانه (7722 کیلوگرم در هکتار) در تیمار شاهد مشاهده شد و عملکرد دانه تیمار­های 75%، 50% و 25% نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 6/8%، 52/4% و 82% کاهش داشت. هیبرید ZP548 بیشترین عملکرد دانه (5576 کیلوگرم در هکتار) را داشت و بیشترین میزان پرولین از تیمار 25% نیاز آبی (9/91 میکرومول بر گرم) به دست آمد. بیشترین بهره­ وری مصرف آب در تیمار 75% نیاز آبی (1/07 کیلوگرم بر متر مکعب) مشاهده شد.

  • تولید همچنان به طور مداوم باعث بهبود رژیم های غذایی می شود و این نشان دهنده افزایش در دسترس بودن همه غذاها، تنوع رژیم ها و دسترسی به محصولات غذایی با پروتئین بالا است.
  • آخرین نسخه برنامه را می‌توانید تنها با یک لمس کوچک از همین صفحه در بازار دانلود و نصب کنید.
  • این نتایج نشان دهنده اختلاف 19% و 4% در میزان مصرف آب بین تیمار آبیاری فتیله‌ای با قطر یک سانتی‌متر و پنج سانتی‌متر با آبیاری قطره‌‌ای است.
  • بنابراین لازم است به‌صورت حضوری به یکی از شعبه‌های بانک کشاورزی مراجعه کنید، شماره جدیدتان را اعلام کنید و رمز ورود جدید دریافت کنید.

نشریه علمی پژوهشی دانش مجله خبری گل و گیاه و تولید پایدار با دسترسی آزاد و رایگان می باشد. الوادی در صحرای الجزایر منطقه‌ای خشک است که حقیقتا به قطب بین‌المللی کشاورزی تبدیل شده و این امر باعث ایجاد اشتغال و تقویت امنیت غذایی کشور شده‌است. مسئولان دو شرکت تولیدکننده شراب و مشروبات الکلی در آنگولا کلید موفقیت خود را تقاضای بازار داخلی می‌دانند و همچنین به صادرات جهانی در میان مدت و دراز مدت امیدوار هستند.

کود محرک رشد آمینو 7 یک لیتری اسپانیا

متاسفانه تا الان جایی به صورت منسجم به آموزش مباحث کشاورزی نوین بپردازه وجود نداره، اما در سازمان نظام مهندسی کشاورزی دوره های موردی مانند کار با پهپاد، کشت هیدروپونیک و سایر موارد وجود دارد. گرسنگی و سوء تغذیه قابل توجهی در جهان قطعا بدتر از این خواهد شد اگر سیستمهای کشاورزی رشد نکنند و توسعه نیابند. گرسنگی و سوء تغذیه فعلی که به حدود یک میلیارد نفر می رسد، نشان دهنده سیاست های ضعیف، بهره وری پایین و درآمد کم است. عدم استفاده از فن آوری های جدید برای پیشبرد بهره وری در مزرعه و در سراسر سیستم غذایی به سادگی مسبب تمامی این مشکلات می­تواند باشد.

همایش بزرگداشت دهه مبارک فجر با موضوع دستاروردهای دولت سیزدهم برگزار شد

همزمان با ششمین روز دهه فجر، جمعی از نخبگان بخش کشاورزی با سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی و ناصر باقری‌مقدم قائم مقام بنیاد ملی نخبگان دیدار و گفت و گو کردند. میزان برداشت آب شیرین به ازای هر کیلوگرم محصول کشاورزی تولیدی.[۷۳] طبق این داده‌ها تولید هر کیلوگرم برنج به ۲۲۴۸ لیتر، هر کیلوگرم گندم به ۶۴۸ لیتر، هر کیلوگرم ذرت به ۲۱۶ لیتر، و هر کیلوگرم سیب‌زمینی به ۵۹ لیتر آب تازه نیاز دارد. میزان استفاده از زمین به ازای هر کیلوگرم محصول کشاورزی تولیدی.[۶۸] طبق این داده‌ها برای تولید یک کیلوگرم گوشت بره و گوسفند به زمینی به مساحت ۳۶۹٫۸۱ مترمربع، هر کیلوگرم گندم و چاودار به ۳٫۸۵ مترمربع، برنج به ۲٫۸ مترمربع، جو به ۱٫۱۱ مترمربع، گوجه فرنگی به ۰٫۸ مترمربع و سیب به ۰٫۶۳ مترمربع زمین نیاز دارد. در ۴۰ سال اخیر مبنای اصلی شش برنامە توسعە، خودکفایی در بخش کشاورزی بودە است کە این سیاست منجر بە توسعە زمین‌های کشاورزی در بسیاری از مناطق ایران شد، به طوری کە فقط در حوضە آبریز دریاچە ارومیە در ۴۰ سال اخیر بیش از ۳۰۰ هزار هکتار بە زمین‌های کشاورزی اضافە شدە است.

عملکرد میوه در بستر “خاک، ماسه، کود” نسبت به بستر”کوکوپیت، خاک، پرلیت، کود” نیز 59% افزایش بافت. بیشترین بهره‌وری آب در آبیاری فتیله‌ای با قطر سه سانتی‌متر، 11/19 و کمترین بهره‌وری آب در تیمار آبیاری قطره‌ای 9/06 کیلوگرم بر مترمکعب آب به دست آمد که دارای اختلاف 24% است. میزان مصرف آب در بستر کشت “خاک، شن، کود” نسبت به بستر کشت “کوکوپیت، خاک، کود، پرلیت” 21% کاهش یافت و موجب افزایش 100% بهره‌وری آب در بستر“خاک، شن، کود” شد. در آبیاری فتیله‌ای، به علت اینکه همواره آب در دسترس بوده، گیاه با تنش آبی مواجه نشد و این نتایج حاکی از آن است که سامانه آبیاری فتیله‌ای با بهبود رشد گیاه موجب افزایش میزان تولید محصول ‌تر و خشک و بهره‌وری فیزیکی آب گوجه‌فرنگی شد. اگرچه در این تحقیق تجزیه‌وتحلیل اقتصادی انجام‌نشده است ولی محصول بیشتر همراه با مصرف آب کمتر در سامانه آبیاری فتیله‌ای، درآمد بیشتری برای بهره‌بردار خواهد داشت و می‌تواند دلیل قابل قبولی برای استفاده از این روش آبیاری باشد. تنش خشکی یکی از مشکلات اصلی تولید فرآورده­های کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران است.

http://ahwaz-music.ir