کدام استان غنی ترین خاک را برای کشاورزی دارد؟ اپلیکیشن زینگ باربری آنلاین | gold-flower

مواد آلی موجود در خاک بقایا و بازمانده گیاهان و جانوران هستند. اهمیت این پارامتر که گاهی با درصد کربن آلی هم عنوان میشود در نقش آن در حاصلخیزی خاک و ممانعت از فرسایش خاک است. همانگونه که انتظار میرود خاکهای کشور بجز نوار حاشیه دریای خزر از نظر درصد مواد آلی به شدت فقیرند و معمولاً کمتر از نیم درصد مواد آلی دارند.

http://ahwaz-music.ir

بهترین زمان برای انجام آزمایش خاک اول بهار و اواخر پاییز است. آنالیز خاک کشاورزی در بهار، اطلاعات مناسبی را از نظر عنصر مهم نیتروژن را می دهد. آزمایش پاییز نیز به جهت فراهم کردن مواد مغذی مورد نیاز و امکان افزودن کود و زیر و رو کردن با خاک بسیار مفید است.

ساختمان خاک کشاورزی زراعی چگونه است؟

رشد ریشه های ریز معمولا در لایه های با 50درصد یا بیشتر سنگریزه یا لایه های با فشردگی زیاد، محدود می شود. جرم مخصوص ظاهری، یک پارامتر قابل اندازه گیری است که کمترین ضریب تغییرات را در مقایسه با دیگر خصوصیات فیزیکی خاک دارد. از نظر باغ داری آنچه بیشتر اهمیت دارد کنترل سطح آب و توقف نوسان آن در منطقه ریشه است. در این شرایط، درختان مرکبات، سیستم ریشه شان را در منطقه بالای سطح ایستابی توسعه می دهند. بنابراین به طور کلی، زهکشی مناسب یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده تناسب اراضی خاک برای کشت و احداث باغ مرکبات است. رشد ریشه های ریز معمولا در لایه های با 50 درصد یا بیشتر سنگریزه یا لایه های با فشردگی زیاد، محدود می شود.

  • دامنه تحمل مرکبات به درصد سدیم تبادلی حدود 2 تا 10درصد می باشد.
  • نوعی ماده معدنی سفید رنگ که دارای قابلیت جذب بسیار زیاد آب میباشد و نوعی ماده کمکی برای خاک است.
  • هم چنین خاکی که در کنار رودخانه ها باقی می‌ماند را نیز خاک لومی می گویند، زیرا این خاک ها دارای مقدار زیادی مواد غذایی و معدنی بوده که جزو بهترین خاک مناسب برای کشاورزی است.
  • عمق توسعه ریشه ها وابسته به سطح آب زیر زمینی و نوسان آن است.
  • درخت سیب از جمله درخت‌هایی است که در مناطقی با آب‌وهوای مرطوب رشد بهتری دارد.

اهمیت خاک کشت در رشد گیاهان بسیار موثر است و در واقع خاک پایه اصلی در کشاورزی محسوب می شود. کشاورزی هم در حد محدود یعنی پرورش گلدان های یک لیتری است و و هم شامل پرورش گیاهان در مزارع مجله خبری گل و گیاه خواهد بود. به طور کلی سه عنصر اصلی برای کشت در کشاورزی و انتخاب خاک، پیت ماس و کوکوپیت و پرلیت است. دقت شود که نسبت پیت ماس به نسبت دو دیگر بیشتر است و تناسب آنها یکسان نیست.

پرلیت:

متر، بافت یکنواخت و زهکشی خوب در لایه های تحتانی، عمق آب زیرزمینی پایین تر از 150 سانتی متر در تمام طول سال، مناسب ترین خاکها برای کشت مرکبات هستند. بیشترین ریشه های مرکبات در عمق 80– 70سانتی متری تجمع می یابند. پژوهش های انجام شده در خاک های عمیق سنگریزه دار نشان داده است که در خاک های با بیشتر از 15درصد سنگریزه، عملکرد مرکبات کمتر از 50درصد خاکهای بدون سنگریزه با عمق یکسان می باشد. یکی از بخش های مهم کنترل خاک کشت مربوط به ph خاک است که می بایست بررسی روتین صورت بگیرد. در صورتی که وضعیت ph با شرایط گیاه و به درستی تنظیم شده باشد گیاه این رویکرد را دارد که بتواند املاح آب و کود را بهتر جذب کند. معمولاً برای اینکه این بررسی در خاک بستر کشت صورت بگیرد نیاز به ph سنج و همینطور بافر افزایش دهنده و کاهش هنده است.

خاک کشاورزی باید چگونه باشد؟