"کتابچه EHR Hot New Perennials اینجاست"Eason Horticultural Resources از انتشار کتابچه جدید چندساله داغ 2024 با هیجان “غرش می کند”. در طول سال‌ها، EHR خستگی ناپذیر کار کرده است تا چشم‌انداز وسیعی از معرفی‌های جدید و آنچه که آن‌ها احساس می‌کنند بهترین‌ها از میان انتخاب گسترده‌ای از پرورش‌دهندگان است، ارائه دهد. بعلاوه…منبع