چین: برترین بازار گل آسیا با افزایش تقاضا شکوفا می شود


داستان 11 ژوئن 2024: برترین بازار گل آسیا با تقاضای رو به رشد شکوفا می شود (صدای بالای سر). صبح زود است در بازار گل دونان در شهر کونمینگ در جنوب غربی چین، و تأسیسات وسیع هشت کیلومتر مربعی پر از فعالیت است. دونان به عنوان بزرگترین بازار گل تازه آسیایی،…

منبع