چین: بازار شکوفه گل یوننان


حتی در ساعت 11 شب، بازار گل دونان کونمینگ همچنان پر از فعالیت است. هر کسی که هستید، چه یک گردشگر یا یک حرفه ای، این بازار تمام نیازهای شما و بیشتر را برآورده می کند. وانگ نینگ، دبیر کمیته حزب کمونیست چین (CPC) استان یوننان توضیح می‌دهد که چگونه بازار یک دهه…

منبع