چگونه آکواپونیک و درختان میوه می توانند با هم هماهنگ باشند


باغبانی آکواپونیک اخیراً یک مزرعه سرپوشیده در آیداهو نصب کرده است. در این ویدیو به ما یک گشت و گذار در محل اقامت می دهند.منبع