پیشنهاد دادن! گلخانه فلوریاد آلمر برای فروش

نمایشگاه فلوریاد 2022 در آلمر، گلخانه باغبانی را در محوطه نمایشگاه جهانی باغبانی برای فروش ارائه می دهد. در این گلخانه نزدیک به 10000 متر مربع، که به “خانه سبز” نیز معروف است، بخش باغبانی خود را به عموم و متخصصان (بین) ملی این بخش معرفی کرد.منبع در حال حاضر این سازمان از علاقه مندان با امکان برچیده شدن گلخانه و بازسازی آن در جای دیگر می خواهد نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام کنند.

علاقه مندان می توانند به آدرس [email protected] مراجعه کنند.
آخرین مهلت پاسخگویی 1 دسامبر 2022 است.