پر کردن شکاف در آموزش اصلاح نباتات در استرالیا، کانادا و نیوزلنداصلاح نباتات یک علم کاربردی چند رشته ای است که برای افزایش تولید غذا، علوفه، سوخت و فیبر در سطح جهان بسیار مهم است. این مطالعه با استفاده از بررسی های دقیق در سه کشور سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، وضعیت فعلی بخش اصلاح نباتات را در سطوح سوم، دولتی و صنعتی بررسی کرد. یافته‌ها نگرانی‌های فزاینده‌ای را در مورد کمبود پرورش دهندگان گیاهی آموزش‌دیده، به‌ویژه در بخش خصوصی که بر امنیت غذایی و اقتصاد تأثیر می‌گذارد، نشان می‌دهد.

نیاز به یک رویکرد هماهنگ بین بخش دولتی و خصوصی تاکید شده است. پیشنهادات برای بهبود عبارتند از ایجاد تسهیلات آموزشی اختصاصی، بودجه ملی برای کمک هزینه تحصیلی فارغ التحصیلان، و افزایش مشارکت بخش خصوصی در آموزش اصلاح نباتات. اهمیت تطبیق دوره‌های اصلاح نباتات با پیشرفت‌های علمی و فناوری نوظهور، همراه با آموزش مرتبط با صنعت و ارتقای بهبود بخش، برجسته می‌شود. این مطالعه آگاهی از کمبود جهانی پرورش دهندگان گیاهی آموزش دیده را افزایش می دهد و بینش های ارزشمندی را برای تصمیم گیرندگان به سمت برنامه ریزی استراتژیک برای رسیدگی به چالش های تولید غذا و فیبر جهانی ارائه می دهد.

برای مشاهده کامل مقاله اینجا را کلیک کنید

تاریخ انتشار:

منبع