هورتی پارتی: تصاویری از سفر با قایق اورئون


پس از دومین روز Greentech، Oreon سفری را از طریق کانال های آمستردام ترتیب داد. عصر چهارشنبه حدود 50 مهمان در قایق پذیرایی شدند. قایق در Strand-Zuid منتظر آنها بود. گروه سوار بر موج یک موسیقی معمولی آکاردئون آمستردامی، این گروه پا به عرصه گذاشت. آنجاست که…منبع