هنوز بلاتکلیفی زیادی برای خطوط هوایی در مسیرهای بریتانیا وجود دارد


واردات محصولات تازه به بریتانیا در چند سال گذشته به طور فزاینده ای پیچیده شده است. تشریفات گمرکی جدید، گذرنامه های گیاهی، و حجم فزاینده کاغذبازی منجر به تاخیر و هزینه های اضافی شده است. دفتر کنترل کیفیت (KCB) و Naktuinbouw صادرات را بازرسی می کنند…

منبع