نپال: انجمن گل و گیاه از تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات گل استقبال می کند


دولت امسال واردات گل و گلدسته برای جشنواره تیهار را ممنوع کرده است و به گلفروشان، کشاورزان و مشتریان داخلی کمک می کند. در گذشته مخصوصاً در جشنواره‌هایی از جمله تیهار، واردات گل از خارج از کشور بر بازار…منبع