"محیط رشد دارای احتباس آب کم و تخلخل زیاد هوا است"


به Troy Buechel، متخصص باغبانی در PRO-MIX بپیوندید، زیرا او PRO-MIX HPO را معرفی می کند. PRO-MIX HPO که برای استفاده ارگانیک تایید شده است، احتباس آب کم و تخلخل هوای بالا را فراهم می کند و محیط ایده آلی را برای گیاهان شما فراهم می کند. در این ویدئو به دنیای رشد ارگانیک با تخلخل بالا شیرجه بزنید.” برای بیشتر…

منبع