لیدی با عکاسی از 145 گیاه و سبزی در پنج دقیقه وارد کتاب رکوردها شد


شروتی شارما، دانشجوی BBA در دانشگاه مسیح در بنگالورو، با عکاسی از 145 گیاه و سبزیجات در پنج دقیقه وارد کتاب رکوردهای آسیا شده است. شروتی که ساکن کوکراجار است، به خاطر موفقیت خود عنوان “استاد اعظم” را به دست آورد. شناخته شده در 16 ژوئن، سریع و دقیق او…

منبع