فیلیپ گیسن مدیرعامل جدید گروه آگاریس

او شغل خود را به عنوان مدیر بازاریابی در Red Bull و Unilin ادامه داد، جایی که به عنوان مدیر کل بخش وینیل، تحول دیجیتال را نیز رهبری کرد و Zero Harm را پیاده سازی کرد. فیلیپ به عنوان یک مدیر عامل جوان، استراتژی بلندمدت آگاریس، حمایت از چشم انداز بلندمدت سهامدار خانوادگی استراکو را بر عهده خواهد گرفت. به این ترتیب آگاریس برای آینده و چالش ها و فرصت های ناشی از آن آماده می شود.

برای اطلاعات بیشتر:
آگاریس
Skaldenstraat 7a
9042 گنت، بلژیک
T +32 9 218 03 30
F +32 9 218 03 31
info@agaris.eu
www.agaris.euمنبع

از روز دوشنبه، 3 اکتبر 2022، فیلیپ گیسن به عنوان مدیرعامل جدید آگاریس منصوب شده است. فیلیپ که یک مهندس با تحصیلات است، می‌تواند به تجربه گسترده در موقعیت‌های مختلف تجاری و مدیریتی در Procter & Gamble در بلژیک، هلند و سوئیس نگاه کند.